כבלים מאריכים - ראש עמוד קטגוריה WIX (1)

כבלים מאריכים

כבל מאריך הינו מוצר נוחות המיועד לספק לנו חשמל במקום בו אין שקעי חשמל. בבחירת הכבל מאריך יש לשים לב לצריכת החשמל של סך המכשירים המחוברים לכבל המאריך ולוודא כי הצריכה אינה עולה על המותר להעמיס על הכבל.

מידע נוסף