משרדיות שקעי אופיס, מרכזיית שקעים

שקעים ומפסקים על הטיח